Dualny system szkolnictwa zawodowego w Szwajcarii – spotkanie z udziałem Sekretarz Stanu w MEN • Zapytania • W sejmie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W sejmie » Zapytania » Dualny system szkolnictwa zawodowego w Szwajcarii – spotkanie z…
Spotkanie (1)

Dualny system szkolnictwa zawodowego w Szwajcarii – spotkanie z udziałem Sekretarz Stanu w MEN

11 lipca 2017, 13:52 | W regionie | Wypowiedzi | Zapytania | Pytania bieżące | Oświadczenia


Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w spotkaniu dotyczącym dualnego systemu szkolnictwa zawodowego w Szwajcarii.

W środowym spotkaniu udział wzięła również Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN, dr hab. Sebastian Skuza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Andrej Motyl – Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce.

Uczestnicy spotkania rozmawiali między innymi o możliwościach i korzyściach wynikających ze współpracy pracodawców ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. Dyskutowano również, w jaki sposób można wzmocnić współpracę pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami, aby kwalifikacje osób wkraczających na rynek pracy w większym stopniu odpowiadały na potrzeby pracodawców. Punktem wyjścia do dyskusji była prezentacja szwajcarskiego systemu kształcenia zawodowego.

Kształcenie zawodowe w Szwajcarii odbywa się w ścisłej współpracy pomiędzy rządem, kantonami i branżowymi stowarzyszeniami pracodawców.

System szwajcarski oparty o kształcenie praktyczne w systemie dualnym różni się od większości europejskich systemów kształcenia zawodowego. Kształcenie dualne jest oparte głównie na kształceniu praktycznym realizowanym przez 3-4 dni w tygodniu u pracodawcy, które jest uzupełnione o zajęcia teoretyczne w zakresie kształcenia zawodowego oraz kształcenie ogólneodbywające się jeden lub dwa dni w szkole zawodowej. Nauka w szkole obejmuje teoretyczne zagadnienia z przedmiotów zawodowych, jak również podmioty ogólnokształcące takie jak język ojczysty i język obcy, komunikację i wiedzę o społeczeństwie.

To firma decyduje o procedurze wyboru uczniów, którzy przyjęci zostaną na naukę. Kryteria wyboru obejmują wyniki kształcenia ucznia w gimnazjum, weryfikację jego dokumentów aplikacyjnych i rozmowę kwalifikacyjną. Niektóre firmy wymagają także, aby kandydaci zdali test umiejętności.

Dodatkowo, uczniowie biorą udział w kursach wewnętrznych organizowanych w firmach, w których się kształcą, a także pozwalających nabyć dodatkowe umiejętności praktyczne i kwalifikacje. Kursy branżowe często odbywają się w centrach szkoleniowych prowadzonych przez właściwe branżowo przedsiębiorstwa.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Spotkanie (2)Spotkanie (3)