Finansowanie szkolnictwa zawodowego – konferencja z udziałem wiceminister Marzeny Machałek • Zapytania • W sejmie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W sejmie » Zapytania » Finansowanie szkolnictwa zawodowego – konferencja z udziałem…
Konferencja (1)

Finansowanie szkolnictwa zawodowego – konferencja z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

7 czerwca 2017, 12:29 | W regionie | Wypowiedzi | Zapytania | Pytania bieżące | Oświadczenia

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN uczestniczyła wczoraj, 5 czerwca w konferencji pn. „Młodzież-Szanse-Rozwój. Nowe szkolnictwo zawodowego dla nowoczesnej gospodarki”, która poświęcona była wsparciu szkolnictwa zawodowego ze środków europejskich.

Musimy wypracować wspólną strategię, tak aby pieniądze przeznaczone na szkolnictwo zawodowe były dobrze wydatkowane – powiedziała w poniedziałek wiceminister edukacji.

Podczas spotkania w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze, wiceminister edukacji zachęcała dolnośląskich samorządowców, przedstawicieli specjalnych stref ekonomicznych oraz środowiska oświatowego do pełniejszego wykorzystywania dostępnych środków finansowych na rozwój szkolnictwa zawodowego.

– W regionalnych programach operacyjnych na edukację mamy 900 mln zł, w tym 250 mln na kształcenie zawodowe. To ogromne pieniądze. Na samym Dolnym Śląsku jest do wykorzystania jeszcze prawie 200 mln zł – powiedziała Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

– Dyskutujmy jak mądrze wykorzystać pieniądze by zbudować szkołę zawodową – dodała.

Wiceminister Machałek podkreślała, że wdrażana obecnie reforma edukacji ma na celu ściślejsze powiązanie szkół z pracodawcami. Wskazała również, że wyzwaniem jest doskonalenie i pozyskiwanie nowej kadry dla szkolnictwa zawodowego oraz rozwój doradztwa zawodowego.

– Na Dolnym Śląsku w szkołach zawodowych kształci się około 45 tys. Jest pytanie, czy są oni dobrze kształceni w zawodach. Trzeba wesprzeć szkoły, aby kształciły w odpowiednich zawodach, potrzebnych na rynku pracy – powiedziała wiceminister edukacji. – Pracodawcy mają lukę pokoleniową. Chcemy dowiedzieć się bezpośrednio od nich, jak ich wesprzeć, czego potrzebują, aby kształcić nowoczesne kadry – dodała.

Podczas konferencji omówiono m.in. podział środków finansowanych w działaniach MEN dostępnych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych. Przedstawiono również projekty z zakresu modernizacji kształcenia zawodowego i doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Rozmawiano także na temat mobilności i partnerstwa dla rozwoju kształcenia zawodowego w ramach programu Erasmus+.

Udział w poniedziałkowej konferencji wzięli pracownicy MEN odpowiedzialni za fundusze strukturalne i kształcenie zawodowe, a także Ośrodka Rozwoju Edukacji, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Na kończenie konferencji, wiceminister edukacji odwiedziła Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze.

Konferencja 1 (2)Konferencja 2 (3)Konferencja 3 (4)