Rada Dialogu Społecznego – posiedzenie z udziałem wiceminister Marzeny Machałek • Zapytania • W sejmie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W sejmie » Zapytania » Rada Dialogu Społecznego – posiedzenie z udziałem wiceminister…
RDS 1 (1)

Rada Dialogu Społecznego – posiedzenie z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

21 czerwca 2017, 14:36 | W regionie | Wypowiedzi | Interpelacje | Zapytania | Pytania bieżące | Oświadczenia


Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN uczestniczyła w poniedziałek, 19 czerwca br.,w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Posiedzenie RDS w Pałacu Prezydenckim poświęcone było m.in. przyszłości dialogu społecznego w Polsce i propozycjom zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego.

– Rada Dialogu Społecznego to miejsce do dyskusji i wymiany poglądów. Tutaj wypracowano wiele ważnych decyzji – powiedział prezydent Andrzej Duda, otwierając posiedzenie RDS. Prezydent RP zadeklarował, że wniesie, jako własną, inicjatywę zmian w ustawie o RDS.

Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że w Radzie zostało przedyskutowanych wiele ważnych kwestii i podjętych wiele cennych decyzji. Zaznaczył, że dyskutowano tu m.in. o podniesieniu minimalnej stawki godzinowej oraz likwidacji tzw. syndromu pierwszej dniówki.

Prezydent przyznał, że w RDS nie zawsze panowała zgoda, która jednak prowadziła do konstruktywnej dyskusji.

– W wielu kwestiach nie osiągnięto porozumienia. Ale to nie jest rada zgody społecznej, ale Rada Dialogu Społecznego, miejsce dyskusji, wymiany poglądów – mówił.

Prezydent RP podkreślił, że życzyłby sobie, aby każdy projekt ustawy zyskiwał konsensus w RDS.

– Z założenia bardzo byśmy chcieli, aby w każdej sprawie udało się uzyskać kompromis, aby każdy projekt ustawy, który opuszcza RDS, opuszczał ją przy pełnym konsensusie. Ale nie zawsze jest to możliwe – powiedział Prezydent.

Na zakończenie posiedzenia Andrzej Duda dziękował członkom Rady Dialogu Społecznego za to, że zajmowali się prezydenckimi projektami ustaw.

W posiedzeniu RDS udział wzięli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, rządu, pracodawców i związków zawodowych.

Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

RDS 2 (2)RDS 3 (3)